شیر پنوماتیک
Select Language

شیر پنوماتیک

دسته بندی
شیرهای پنوماتیک یکی از قطعاتی هستند که وظیفه کنترل فشار، سرعت و مقدار هوا را در حین حرکت در سیستم‌های پنوماتیکی بر عهده دارند. سیستم‌های پنوماتیکی که برای انتقال نیرو به نیروی هوای فشرده بستگی دارند، برای کنترل جریان‌های صنعتی، از ابزارهای برقی با عملکرد پنوماتیک گرفته تا موتورهای دیزلی، استفاده می شوند.
مشاهده بیشتر
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

شیر کنترل جریان پنوماتیک

شیر های کنترل جریان پنوماتیک در صنعت تحت عنوان فلوکنترل های بین راهی شناخته می شوند و در اصل موظف به کنترل سرعت سیال جاری در سیستم هستند. فلوکنترل یا شیر های گلویی قابل تنظیم با مانع برگشت نام های دیگری از شیر های کنترل جریان هستند.

شیر کنترل فشار پنوماتیک

شیر کنترل فشار وسیله‌ای است که در مدارهای هیدرولیکی و پنوماتیکی قرار گرفته و فشار وارد شده به سیستم را کنترل و مدیریت می‌کند. عملکرد انواع شیرهای کنترل فشار به ۳ حالت تعیین، محدودیت و کاهش فشار است. این شیرها از خرابی سیستم در برابر تغییرات از پیش تعیین نشده فشار، جلوگیری می‌کنند. در واقع تغییرات میزان دبی در اثر باز و بسته شدن شیرها موجب ایجاد تغییرات ناگهانی فشار می‌شود. البته این تغییرات می‌تواند گاهی میزان فشار را تا ۴ برابر حد عادی برساند. بنابراین استفاده از شیرهای کنترل فشار برای حفظ سلامت سیستم، امری ضروری است.

شیر ماژولار پنوماتیک

هنگامی که جهت راه اندازی و کنترل یک مجموعه پنوماتیکی نیاز باشد که مجموعه کنترلی و الکتریکی در یک محل باشد از شیرهایی که در سایز کوچک ساخته شده و بر روی یک پایه تغذیه نصب می شوند استفاده می شود. این شیرها شیر ماژولار پنوماتیک نامیده می شوند.

شیر پروپرشنال پنوماتیک

یکی از انواع شیر پروپرشنال شیر پنوماتیک است که وظیفه کنترل فشار، سرعت و مقدار هوای انتقال یافته از طریق یک سیستم پنوماتیک را بر عهده دارد. سیستم‌های پنوماتیک برای انتقال قدرت به نیروی هوای فشرده وابسته است. این شیرها در برنامه‌های صنعتی شامل موتورهای دیزلی با عملکرد پنوماتیک کاربرد دارند.

شیر کنترل جهت پنوماتیک

به طور کلی شیرهای پنوماتیک دارای دو زمینه کاربردی مجزا هستند . در کاربرد اصلی اولی، شیر پنوماتیک وسیله ای است که برای کنترل یا تعدیل جریان هوا در یک سیستم پنوماتیک استفاده می شود. شیر‌های کنترل جهت پنوماتیک این کار را با کنترل هوا یا گاز در منبع و تنظیم عبور آن به لوله‌ها در سیستم پنوماتیک خودکار انجام می‌دهند. عامل اصلی فعال سازی که باعث باز یا بسته شدن شیر پنوماتیک می شود ممکن است به صورت دستی، الکتریکی از طریق یک موتور برقی یا محرک موتوری، یا به صورت پنوماتیکی انجام شود. در واقع هوا یا گاز تحت فشاری که توسط شیر کنترل می شود و از طریق پورت های شیر در سیستم پنوماتیک جریان می یابد.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

شرکت ارژن تجهیز ایرانیان