Single seat / Single disk Valve
Select Language

single seat single disk valve

دسته بندی
مشاهده بیشتر
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

Single seat / Single disk Valve

مکانیزم کارکرد این شیرها بسیار ساده بوده و بازهم تاکید می کنیم که خرید، بهره برداری و کار با این ولوها برعهده واحد پایپینگ می باشد. این ولو ها دارای یک پلاگ بوده که با بستن ولو، این پلاگ بر روی Seat قرار گرفته و مسیر عبور سیال بسته می شود.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

شرکت ارژن تجهیز ایرانیان