پمپ کارتریجی یا پره ای هیدرولیک
Select Language

پمپ کارتریجی یا پره ای هیدرولیک

دسته بندی
مشاهده بیشتر
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

پمپ کارتریجی یا پره ای هیدرولیک

پمپ پره ای (vane pumps) که به آنها پمپ کارتریجی هم گفته می شود (cartridge pumps) یکی از انواع پمپ های دورانی و زیر مجموعه ای از پمپ های با جابه جایی مثبت است.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

شرکت ارژن تجهیز ایرانیان