قطع و وصل
Select Language

قطع و وصل

دسته بندی
شیرهایی که یا کاملا باز بوده و یا کاملا بسته می باشند را شیرهای ON و OFF یا همان صفر و یکی می گوییم.ولوهایی که در صنعت عموما به اسم شیرهای حفاظتی استفاده می شوند، از این دسته هستند.مثلا ولوهایی که به فلرینگ (محل انفجار سیالات اضافی در برج های بلند) متصل هستند.
در این کاربرد یا قصد داریم که سیستم به کار خود ادامه دهد که در این حالت شیر متصل به فلرینگ نیز، بسته خواهند ماند ویا آنکه قصد داریم سیال اضافی را به سمت برج های آتش و فلرینگ انتقال دهیم (در این حالت ولو مربوطه باز خواهد شد) که اصطلاحا می گوییم سیستم shut down خورده و plant (سیستم) متوقف است تا سیالات اضافی سوزانده شوند.
نحوه عملکرد (Function) این شیرها به صورت ROTARY یا همان چرخشی می باشد.

مشاهده بیشتر
صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

Ball Valve

دسته اول از انواع ولو های قطع و وصل، ولوهای توپی Ball valves هستند.دقت کنید که برای سایزهای بزرگ (بالاتر از 24 اینچ) از این ولوهای توپی به عنوان کنترل ولو هم استفاده می کنیم.

Butterfly Valve

در شیرهای پروانه ای جریان سیال توسط یک دیسک که در داخل بدنه شیر نصب می شود، کنترل می گردد. زمانی که شیر کاملا باز است دیسک مقاومت کمتری در مقابل جریان ایجاد می کند.

Eccentric Disk

اکثر شیرهای پروانه ای (butterfly) در مرکز شیر شافت گردش disc وجود دارد. ولی در شیرهای که هم مرکز نمی باشند از نوع eccentric disc استفاده می شود.

Plug Valve

شیرهای سماوری از متداول ترین نوع شیرهای صنعتی به شمار می آیند که از یک دسته متحرک برای کنترل جریان استفاده می شود.

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

شرکت ارژن تجهیز ایرانیان