Knife Valve
Select Language

Knife Valve

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

این ولوها شبیه گیوتین یا چاقو بوده که با بالا و پایین رفتن، مسیر عبور سیال را باز یا بسته می کنند.شیرهای کشویی جریان سیال را با قرار دادن دریچه فلزی در مسیر جریان کنترل می کند.
زمانی که شیر کاملا بسته می باشد، دریچه کاملا پایین آمده و جریان متوقف می گردد و با محدود کردن جزیان سیال، دبی کنترل می گردد.
در برخی از شیرهای کشویی از دسته ای متصل به ساقه برای بالا و پایین آوردن دریچه استفاده می شود.

ساقه از میان محفظه آب بندی که روی سرپوش شیر قرار دارد، عبور می کند.
محفظه آب بندی از ماده ای به نام پکینگ پرشده است که از نشتی جلوگیری می کند.
در قسمت بالای شیر، ساقه محکم به دسته شیر پیچانده شده است. وقتی دسته شیر در جهت پاد ساعتگرد می چرخد، دسته و دریچه متصل به آن بالا می آید و شیر باز می شود و حرکت دسته شیر در جهت ساعتگرد، دریچه و ساقه پایین آمده و شیر را می بندد.
این نوع شیر به نام شیرهای دسته بالا رونده نام گذاری می شوند.
در این نوع شیرها با نگاه به دسته شیر می توان در مورد باز و بسته بودن شیر اظهار نظر کرد.
نکته قابل توجه این که در کنترل جریان سیال، پایه دریچه تحث فشار فیزیکی قرار گرفته که منجر به سایش بیش از اندازه آن می گردد.
از این رو شیرهای کشویی برای کنترل جریان سیال مورد استفاده قرار نمی گیرد.

لیست نظرات

محصولات مرتبط

شرکت ارژن تجهیز ایرانیان