Float Valve
Select Language

Float Valve

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

Float Valve، برای کنترل و توقف جریان سیال با توجه به سطح سیال و با عملگر خودکار مورد استفاده قرار می گیرد. از شیر شناور برای جلوگیری از سر ریز شدن مخزن استفاده می شود.
نوع حرکت المان مسدود کننده آن خطی است و موقعیت نصب آن در سیستم همواره افقی است تا با بالا آمدن یا پایین رفتن سطح سیال، محرک توپی شکل شناور بر سطح سیال حرکت و جریان ورودی سیال به سیستم راه اندازی مجدد یا متوقف شود.

فلوتر ولوها می توانند مشابه شیرهای یک طرف برای کنترل پرکردن یا سرریز در دریچه های شناور بزرگ، مورد استفاده قرار بگیرند.
از دیسک شناور میتوان به عنوان یک عملگر در انواع ولو استفاده کرد. به این صورت که به جای فلکه یا عملگر پنوماتیک یا .. از یک بازوی متصل به دیسک شناور استفاده می شود که با بالا  یا پایین رفتن سطح سیال و جابجایی دیسک به صورت خودکار باعث بسته شدن شیر می شود.
 

لیست نظرات

محصولات مرتبط

شرکت ارژن تجهیز ایرانیان