هیدروموتور پیستونی محوری
Select Language

هیدروموتور پیستونی محوری

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

هیدروموتور پیستونی محوری چیست؟

هیدروموتور پیستونی محوری به عنوان عملگر برای سیستم های پرفشار استفاده می شوند. این هیدروموتورها قابلیت کوپل با گیربکس و یا سایر تجهیزات کاهنده را داشته و می توانند برای انتقال گشتاور مناسب استفاده شوند.

فروش هیدروموتور پیستونی محوری

هیدروموتورهای پیستونی محوری که یکی از انواع هیدروموتور هیدرولیک می باشند به دو مدل هیدروموتور پیستونی محوری دبی ثابت و دبی متغیر تقسیم می شوند. مهمترین ویژگی هیدروموتورهای پیستونی، قابلیت تنظیم دور و گشتاور می باشد. هیدروموتورهای پیستونی دارای یک صفحه گرداننده و روتاری شامل سیلندر و پیستون هستند که می توانند با تغییرات فشار ورودی مقدار گشتاور و دور خروجی را تنظیم کنند.

 این موتور هیدرولیکی توسط نیروی سیال به چرخش در می آید و نیروی مکانیکی تولید کرده را با استفاده از چرخ دنده های خروجی که در تماس با چرخ دنده گردان هستند به کابین منتقل کرده و باعث حرکت کابین ماشین راهسازی می شود.
معیار سنجش هیدروموتور الکتریکی بر اساس دور بر دقیقه تعریف می شود که در مدل های مختلف، این مقدار متفاوت است که معمولا در حدود 2 تا 8 دور در دقیقه می باشد. در صورتی که حداکثر دور در دقیقه کابین از مقدار اسمی هیدروموتور گردان کمتر باشد، می توان دو دلیل را برای آن متصور شد. یکی از علت ها کم بودن فشار در سیال هیدرولیک است و علت دوم وجود نشتی در سیستم هیدرولیک مورد نظر است. هیدروموتور گردان از لحاظ میزان گشتاور خروجی به دو دسته با جابجایی ثابت و با جابجایی متغیر تقسیم می شود که در نوع جابجایی ثابت آن میزان خروجی دستگاه ثابت و همواره یکنواخت بوده، در حالی که در نوع متغیر این محصول، میزان خروجی را می توان با توجه با شرایط مورد نظر کم یا زیاد کرد


 

لیست نظرات

محصولات مرتبط

شرکت ارژن تجهیز ایرانیان