شیر پروپرشنال هیدرولیک
Select Language

شیر پروپرشنال هیدرولیک

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

شیر پروپرشنال یا پروپرشنال ولو هیدرولیک شیرهای پرقدرتی هستند که برای تنظیم پارامترهای فشار، سرعت، دبی و جریان سیستم استفاده می شوند. این شیر بیشتر اوقات زمانی داخل سیستم استفاده می شود که نوسانات شدید جریان و فشار وجود داشته باشد و امکان کنترل هر لحظه آن توسط نیروی انسانی وجود نداشته باشد.
شیرهای پروپرشنال از انواع شیرهای هیدرولیک به شمار می‌آیند که توسط یک مدار کنترلی الکترونیک قابلیت کنترل دقیق فشار سیال هیدرولیک را بر عهده دارند. این شیرها با کنترل میزان دبی سیال، نیروی اعمال شده را چه به صورت خطی و چه به صورت دورانی افزایش یا کاهش می‌دهند.

شیرهای پروپرشنال هیدرولیک ، در پاسخ به سیگنال کنترل از نوع الکتریکی یا الکترونیکی، جریان با فشار سیال را می کنند.

این گونه پروپرشنال هیدرولیک می توانند به منظور کنترل مقدار کمیت مورد نظر ( فشار، جریان و جهت بی نهایت وضعیت موقعیت دهی شوند. عملکرد شیرهای تناسبی در طیف گسترده ای مابین عملکردی سولونوئیدی از نوع قطع و وصل و شیرهای الکتروهیدرولیک سرو قرار می گیرد.


 

لیست نظرات

محصولات مرتبط

شرکت ارژن تجهیز ایرانیان